क्षय हुँदै गएका सार्वजनिक संस्थानहरुको आन्तरिक सुधार कि निजीकरण ?

भर्खरै मात्र सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७३ सार्वजनिक गर्यो । यसले नेपालमा १४ वटा संस्थानहरु खुद घाटामा संचालन

Read more