नेपालमा राजस्व अधिकारको व्यवस्था

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई

About Sujan Regmi

Sujan Regmi is a researcher at Samriddhi Foundation.

Read more

दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार तर्फ

सन् २०१५मा  ‘नेपालको संविधान’को घोषणा भए संगै, नेपालमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई संघीयता कर्यान्वयन भएको छ । यस २ वर्ष

About Sujan Regmi

Sujan Regmi is a researcher at Samriddhi Foundation.

Read more