खस्कदो औद्योगिक अवस्थाका प्रमुख कारणहरु

प्रजातन्त्रको पुनरवहालीसंगै नब्बेको दशकमा भएको नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो जसमा औद्यौगिक क्षेत्रको

Read more