६२ प्रतिशत रोजगारीलाई ध्यान दिउँ

नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) महामारीलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछि मानवताले सामना गरेको सबैभन्दा डरलाग्दो संकटको रूपमा लिइएकोछ । यो

About Ashesh Shrestha

Ashesh Shrestha is an independent researcher. He has an Economics background and is interested in Monetary economics and Public finance.

Read more